Co daje fundacja prywatna na Malcie:

 • planowanie sukcesji w sposób zgodny z wolą przyszłego spadkodawcy, z możliwością uniknięcia negatywnych skutków wynikających z polskiego prawa spadkowego
 • precyzyjne zaplanowanie losów majątku rodzinnego na przestrzeni wielu pokoleń
 • zabezpieczenie majątku wniesionego do fundacji
 • ochrona majątku przed wierzycielami osobistymi fundatora i beneficjentów
 • zwolniona z podatku dochodowego jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej
 • nie może wykorzystywać środków do prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że jest to działalność stricte inwestycyjna
 • zachowanie pełnej kontroli nad przekazanym do fundacji majątkiem w połączeniu z zachowaniem anonimowości beneficjentów i fundatora
 • uzyskanie rozwiązania dostosowanego do indywidulanych potrzeb klienta z uwagi na brak niepotrzebnych ograniczeń prawnych dotyczących funkcjonowania fundacji prywatnych
 • połączenie realizacji celu w postaci zabezpieczenia majątku rodzinnego z dobrowolną możliwością prowadzenia działalności o charakterze dobroczynnym
 • posiada wymóg stosunkowo niskiego kapitału początkowego kapitału początkowego – 1.165 EUR
 • może również wybrać formę opodatkowania jako trust, wówczas fundacja traktowana jest jako transparentna dla potrzeb podatku dochodowego, a jej dochód przypisany jest bezpośrednio poszczególnym beneficjentom
Fundacje prywatne są powoływane w celu dokonywania świadczeń na rzecz określonych osób lub klas osób.

Oprócz obligatoryjnego powierzenia funkcji zarządczych administratorom fundacji, istotne kompetencje organizacyjne przysługują również fundatorowi, a także radzie nadzorczej, protektorowi lub protektorom fundacji, jeżeli statut przewiduje powołania takich organów.

Fundacje Malta