Profesjonalny instrument prawny, wykorzystywany w ramach:

 • planowania sukcesji jako „konstytucja rodzinna”,
 • zabezpieczania trwałości masy majątkowej, firmy,
 • planowania podatkowego.

Korzystne reguły opodatkowania:

 • otrzymywanie darowizn i wnoszenie majątku do fundacji: 0%,
 • otrzymywanie dywidend przez fundację: 0%,
 • otrzymywanie zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0%,
 • otrzymywanie odsetek i należności licencyjnych: 5%/10%,
 • brak opodatkowania na Malcie wypłat pieniężnych na rzecz beneficjentów.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Malta:

 • umożliwia budowanie relatywnie anonimowych struktur,
 • jest stroną dużej liczby umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • jest członkiem Unii Europejskiej,
 • jest członkiem Unii Europejskiej, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką jakością obsługi prawnej, księgowej i korporacyjnej.

Maltański kodeks cywilny przewiduje możliwość utworzenia fundacji będącej albo fundacją charytatywną (Purpose Foundation) albo fundacją prywatną (Private Foundation).

Fundacje prywatne są powoływane w celu dokonywania świadczeń na rzecz określonych osób lub klas osób.

Oprócz obligatoryjnego powierzenia funkcji zarządczych administratorom fundacji, istotne kompetencje organizacyjne przysługują również fundatorowi, a także radzie nadzorczej, protektorowi lub protektorom fundacji, jeżeli statut przewiduje powołania takich organów.

Fundacje Malta